EUROMLECZ 4-7 stycznia 2023

Czytaj więcej...

Konferencja szkoleniowa FOSS 5-6 czerwca 2023

Czytaj więcej...

V Forum Technologii Żywności Grudziądz 2023

Czytaj więcej...

„Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w matrycach środowiskowych i klinicznych dla rutynowych laboratoriów mikrobiologicznych”

Szybkie i dokładne wykrywanie mikroorganizmów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania szkód powodowanych przez infekcje, oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności i linii produkcyjnych oraz poszukiwania nowych szczepów do zastosowań komercyjnych. Techniki wykrywania drobnoustrojów obecnie stosowane w rutynowej praktyce laboratoryjnej, mają liczne wady, takie jak praco- i czasochłonność, wysokie koszty oraz niska specyficzność. Ponadto, pojawianie się nowych, wcześniej nieznanych gatunków mikroorganizmów, powoduje konieczność ciągłego wprowadzania zmian w istniejących protokołach laboratoryjnych.

Czytaj więcej...